پروژه مقایسه متن تایپ شده با متن دست نوشته شامل چه جزئیاتی است:

39 صفحه تایپ شده نیاز به مقایسه با متن اصلی دست نویس دارد.تمامی علامت گذاری ها باید طبق متن دست نویس باشد و کلمات انگلیسی دقیقا همانند انچه نوشته شده (حرف اول بزرگ نوشته شود) باشد.گیومه ، پرانتز،فاصله ها هم همانند متن اصلی باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 1 روز
 • 1366 میانگین امتیاز
  • 1366
   تایپ
  در 2 روز
 • 370 میانگین امتیاز
  • 370
   تایپ
  در 1 روز
 • 149 میانگین امتیاز
  • 149
   تایپ
  در 1 روز