پروژه مقایسه متن تایپ شده با متن دست نوشته -سری 2 شامل چه جزئیاتی است:

14 صفحه تایپ شده نیاز به مقایسه با متن اصلی دست نویس دارد.تمامی علامت گذاری ها باید طبق متن دست نویس باشد و کلمات انگلیسی دقیقا همانند انچه نوشته شده (حرف اول بزرگ نوشته شود) باشد.گیومه ، پرانتز،فاصله ها هم همانند متن اصلی باشد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 332 میانگین امتیاز
    • 332
      تایپ
    در 2 روز