پروژه تهیه محتوی انگلیسی تخصصی در زمینه گردشگری شامل چه جزئیاتی است:

پروژه تعریف شده مربوط به تهیه محتوی برای یک سایت گردشگری میباشد . مهارت هایی که متقاضی میبایست داشته باشد دانش زبان انگلیسی در سطح بالا ، اصول محتوی نویسی بر اساس موتورهای جستجو و آشنایی ضمنی با ایران و گردشگری یا حداقل توانایی سرچ در این زمینه میباشد . 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5505 میانگین امتیاز
  • 7569
   SEO
  • 3441
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 6932 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  • 13865
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 379 میانگین امتیاز
  • 0
   SEO
  • 758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز