پروژه طراحی پاکت بذر شامل چه جزئیاتی است:

طراحی پاکت بسته بندی بذر شرکت خارجی - نمونه پاکت آپلود شده است

سایت و لوگو شرکت در صورت نیاز ارسال می گردد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13840 میانگین امتیاز
  • 13840
   طراحی گرافیک
  در 10 روز
 • 5955 میانگین امتیاز
  • 5955
   طراحی گرافیک
  در 4 روز
 • 3650 میانگین امتیاز
  • 3650
   طراحی گرافیک
  در 3 روز
 • 8023 میانگین امتیاز
  • 8023
   طراحی گرافیک
  در 5 روز