پروژه عنوان گذاری برای پرسش و پاسخ ها شامل چه جزئیاتی است:

در سایت مان حدود 1000 پرسش پاسخ داده شده داریم. هر پرسش و پاسخ مجموعا حدود 10 تا 20 خط است.

می خواهیم برای هر پرسش و پاسخ یک عبارت کوتاه مرتبط و حاوی کلمات کلیدی به عنوان موضوع در بالای هر پرسش و پاسخ درج شود.

در واقع کسی که پروژه را انجام می دهد باید پرسش و پاسخ را بخواند و یک عبارت چند کلمه ای را به عنوان موضوع برای هر پرسش و پاسخ مشخص کند.

خروجی به صورت یک فایل ورد باشد که یک جدول و دو ستون دارد. در ستون اول شماره سوال (مطابق آنچه در سایت درج شده) و در ستون مجاور آن عبارت مورد نظر (موضوع) را درج کند.

خلاقیت بسیار مهم است. هرچه عنوان ها جذاب تر باشند بهتر است. عنوان ها جذاب، مرتبط، کوتاه و جلب توجه کننده باشد.

تایپ بدون غلط املایی بسیار مهم است.فاصله ها رعایت شده باشد. از نیم فاصله استفاده نشود.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 168 میانگین امتیاز
  • 168
   تایپ
  در 1 روز
 • 135 میانگین امتیاز
  • 135
   تایپ
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 10 روز