پروژه تبديل عكس به وكتور شامل چه جزئیاتی است:

تعدادى عكس واضح از نقوش يك بناى معمارى است كه ميخوام تبديلش كنيد به وكتور خطى.ا

بيشتر نقوش به صورت قرينه تكرار شدند به همين خاطر اجراى يك قسمت از كار و تكرار آن كافى ميباشد.

مثل نمونه ى فرستاده شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 77446 میانگین امتیاز
  • 75144
   ادوبی ایلاستریت..
  • 79749
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 2567 میانگین امتیاز
  • 1100
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4035
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 255 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی ایلاستریت..
  • 510
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 99 میانگین امتیاز
  • 49
   ادوبی ایلاستریت..
  • 149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز