پروژه تبديل عكس به وكتور شامل چه جزئیاتی است:

تعدادى عكس واضح از نقوش يك بناى معمارى است كه ميخوام تبديلش كنيد به وكتور خطى.ا

بيشتر نقوش به صورت قرينه تكرار شدند به همين خاطر اجراى يك قسمت از كار و تكرار آن كافى ميباشد.

مثل نمونه ى فرستاده شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 116559 میانگین امتیاز
  • 114012
   ادوبی ایلاستریت..
  • 119107
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 3467 میانگین امتیاز
  • 2000
   ادوبی ایلاستریت..
  • 4935
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 255 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی ایلاستریت..
  • 510
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 149 میانگین امتیاز
  • 149
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز