پروژه تبديل عكس به وكتور شامل چه جزئیاتی است:

تعدادى عكس واضح از نقوش يك بناى معمارى است كه ميخوام تبديلش كنيد به وكتور خطى.ا

بيشتر نقوش به صورت قرينه تكرار شدند به همين خاطر اجراى يك قسمت از كار و تكرار آن كافى ميباشد.

مثل نمونه ى فرستاده شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 74393 میانگین امتیاز
  • 71138
   ادوبی ایلاستریت..
  • 77648
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 65906 میانگین امتیاز
  • 63904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 67909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 2367 میانگین امتیاز
  • 1100
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3635
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 255 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی ایلاستریت..
  • 510
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز