پروژه تبديل عكس به وكتور شامل چه جزئیاتی است:

تعدادى عكس واضح از نقوش يك بناى معمارى است كه ميخوام تبديلش كنيد به وكتور خطى.ا

بيشتر نقوش به صورت قرينه تكرار شدند به همين خاطر اجراى يك قسمت از كار و تكرار آن كافى ميباشد.

مثل نمونه ى فرستاده شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 50137 میانگین امتیاز
  • 47462
   ادوبی ایلاستریت..
  • 52812
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 48804 میانگین امتیاز
  • 47147
   ادوبی ایلاستریت..
  • 50462
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 2017 میانگین امتیاز
  • 950
   ادوبی ایلاستریت..
  • 3085
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 510 میانگین امتیاز
  • 510
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز