پروژه اضافه کردن امکانات جدید به سایت 2 شامل چه جزئیاتی است:

اضافه کردن یکسری امکانات جدید به سایت که به صورت کامل توضیح داده خواهد شد


امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 74908 میانگین امتیاز
  • 39010
   MySQL
  • 116715
   PHP
  • 96235
   وردپرس
  • 107690
   برنامه نویسی تح..
  • 14890
   LESS-Sass-SCSS
  در 30 روز