پروژه بروشور معرفی و تبلیغ محصول شامل چه جزئیاتی است:

بروشور 4 لت در ابعاد هر لت 4*12 جهت معرفی محصول الکترونیکی 

ارسال نمونه کار قبل از شروع همکاری الزامی می باشد. فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3089 میانگین امتیاز
  • 1780
   طراحی تبلیغات
  • 1657
   طراحی بروشور
  • 3220
   طراحی گرافیک
  • 5701
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 2897 میانگین امتیاز
  • 280
   طراحی تبلیغات
  • 3350
   طراحی بروشور
  • 4880
   طراحی گرافیک
  • 3080
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز
 • 1122 میانگین امتیاز
  • 550
   طراحی تبلیغات
  • 300
   طراحی بروشور
  • 950
   طراحی گرافیک
  • 2690
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 1260 میانگین امتیاز
  • 465
   طراحی تبلیغات
  • 2933
   طراحی بروشور
  • 719
   طراحی گرافیک
  • 924
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز