پروژه طراحی فضای داخلی ساختمان به صورت فانتزی و مدرن شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه شامل طراحی جدید بر اساس نیاز برای ایجاد فضاهای داخلی ساختمان می باشد ساختمان مسکونی و اداری همراه با فضای مشاعات این پروژه شامل ۲۲ فضای متفاوت می باشد که در هر فضا یکسری آبجکت می بایستی در نظر گرفته شود تمامی می بایستی درتصویر ۲ بعد تحویل داده شود.اطلاعات کامل در فایلضمیمه میباشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22529 میانگین امتیاز
  • 0
   3D Modelling
  • 67588
   ادوبی ایلاستریت..
  • 0
   ادوبی فتوشاپ لا..
  در 12 روز
 • 8320 میانگین امتیاز
  • 12730
   3D Modelling
  • 12230
   3DS Max
  • 0
   Google SketchUp
  در 30 روز
 • 6450 میانگین امتیاز
  • 6450
   3D Modelling
  • 6450
   3DS Max
  در 15 روز
 • 3985 میانگین امتیاز
  • 4160
   3D Modelling
  • 3810
   3DS Max
  در 25 روز