پروژه طراحی فضای داخلی ساختمان به صورت فانتزی و مدرن شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه شامل طراحی جدید بر اساس نیاز برای ایجاد فضاهای داخلی ساختمان می باشد ساختمان مسکونی و اداری همراه با فضای مشاعات این پروژه شامل ۲۲ فضای متفاوت می باشد که در هر فضا یکسری آبجکت می بایستی در نظر گرفته شود تمامی می بایستی درتصویر ۲ بعد تحویل داده شود.اطلاعات کامل در فایلضمیمه میباشد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24180 میانگین امتیاز
  • 26430
   3D Modelling
  • 21930
   3DS Max
  در 30 روز
 • 4866 میانگین امتیاز
  • 6100
   3D Modelling
  • 8500
   3DS Max
  • 0
   Google SketchUp
  در 1 روز
 • 6450 میانگین امتیاز
  • 6450
   3D Modelling
  • 6450
   3DS Max
  در 15 روز
 • 4510 میانگین امتیاز
  • 4460
   3D Modelling
  • 4560
   3DS Max
  در 25 روز