پروژه ادیت عکس و طراحی شامل چه جزئیاتی است:

تسلط بر نرم افزار فتوشاپ.200 عکس دارم که باید ادیت شوند و در صفحه 700در 700 پیکسل سفید قرار بگیرن

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 52812 میانگین امتیاز
  • 52812
   ادوبی فوتوشاپ
  در 7 روز
 • 50662 میانگین امتیاز
  • 50662
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز
 • 3080 میانگین امتیاز
  • 3080
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 10 روز