پروژه برنامه نویسی دو برگه جدید و ویرایش صفحه نوشته قالب وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

 پروژه به طور کامل در فایل های ورد توضیح داده شده است

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 78830 میانگین امتیاز
  • 89565
   PHP
  • 71135
   وردپرس
  • 75790
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 9500 میانگین امتیاز
  • 12200
   PHP
  • 2800
   وردپرس
  • 13500
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 12858 میانگین امتیاز
  • 16508
   PHP
  • 5383
   وردپرس
  • 16685
   برنامه نویسی تح..
  در 12 روز
 • 3172 میانگین امتیاز
  • 2744
   PHP
  • 3600
   وردپرس
  در 15 روز