پروژه برنامه نویسی دو برگه جدید و ویرایش صفحه نوشته قالب وردپرس شامل چه جزئیاتی است:

 پروژه به طور کامل در فایل های ورد توضیح داده شده است

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 106880 میانگین امتیاز
  • 116715
   PHP
  • 96235
   وردپرس
  • 107690
   برنامه نویسی تح..
  در 10 روز
 • 9500 میانگین امتیاز
  • 12200
   PHP
  • 2800
   وردپرس
  • 13500
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 17941 میانگین امتیاز
  • 23657
   PHP
  • 6333
   وردپرس
  • 23834
   برنامه نویسی تح..
  در 12 روز
 • 3186 میانگین امتیاز
  • 3554
   PHP
  • 3454
   وردپرس
  • 2552
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز