پروژه طراحی برگه رزومه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل طراحی یک رزومه کاری به صورت دورو و در سایز آ۴ می‌شود.
باید روی کار مطابق طرح پیوست طراحی شده و آیکون‌ها مطابق طرح جدید طراحی شوند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11660 میانگین امتیاز
  • 1230
   طراحی بروشور
  • 900
   کارت ویزیت
  • 44060
   طراحی آیکون
  • 450
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 3268 میانگین امتیاز
  • 1330
   طراحی بروشور
  • 800
   کارت ویزیت
  • 8762
   طراحی آیکون
  • 2183
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1545 میانگین امتیاز
  • 3350
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 2380
   طراحی آیکون
  • 350
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1510 میانگین امتیاز
  • 1437
   طراحی بروشور
  • 1167
   کارت ویزیت
  • 2050
   طراحی آیکون
  • 1387
   طراحی پوستر
  در 1 روز