پروژه طراحی برگه رزومه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل طراحی یک رزومه کاری به صورت دورو و در سایز آ۴ می‌شود.
باید روی کار مطابق طرح پیوست طراحی شده و آیکون‌ها مطابق طرح جدید طراحی شوند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10178 میانگین امتیاز
  • 8655
   طراحی بروشور
  • 7575
   کارت ویزیت
  • 13877
   طراحی آیکون
  • 10608
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 2440 میانگین امتیاز
  • 2437
   طراحی بروشور
  • 2407
   کارت ویزیت
  • 2530
   طراحی آیکون
  • 2387
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 3847 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 960
   کارت ویزیت
  • 11850
   طراحی آیکون
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 2 روز
 • 1545 میانگین امتیاز
  • 3350
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 2380
   طراحی آیکون
  • 350
   طراحی پوستر
  در 1 روز