پروژه طراحی برگه رزومه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل طراحی یک رزومه کاری به صورت دورو و در سایز آ۴ می‌شود.
باید روی کار مطابق طرح پیوست طراحی شده و آیکون‌ها مطابق طرح جدید طراحی شوند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6440 میانگین امتیاز
  • 850
   طراحی بروشور
  • 400
   کارت ویزیت
  • 24260
   طراحی آیکون
  • 250
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 2713 میانگین امتیاز
  • 990
   طراحی بروشور
  • 460
   کارت ویزیت
  • 7562
   طراحی آیکون
  • 1843
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1200 میانگین امتیاز
  • 1317
   طراحی بروشور
  • 1167
   کارت ویزیت
  • 1050
   طراحی آیکون
  • 1267
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1846 میانگین امتیاز
  • 2933
   طراحی بروشور
  • 1833
   کارت ویزیت
  • 220
   طراحی آیکون
  • 2398
   طراحی پوستر
  در 3 روز