پروژه طراحی برگه رزومه شامل چه جزئیاتی است:

پروژه شامل طراحی یک رزومه کاری به صورت دورو و در سایز آ۴ می‌شود.
باید روی کار مطابق طرح پیوست طراحی شده و آیکون‌ها مطابق طرح جدید طراحی شوند.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13869 میانگین امتیاز
  • 1230
   طراحی بروشور
  • 900
   کارت ویزیت
  • 52896
   طراحی آیکون
  • 450
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 4330 میانگین امتیاز
  • 2705
   طراحی بروشور
  • 2175
   کارت ویزیت
  • 8882
   طراحی آیکون
  • 3558
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 2280 میانگین امتیاز
  • 2437
   طراحی بروشور
  • 2167
   کارت ویزیت
  • 2130
   طراحی آیکون
  • 2387
   طراحی پوستر
  در 1 روز
 • 1545 میانگین امتیاز
  • 3350
   طراحی بروشور
  • 100
   کارت ویزیت
  • 2380
   طراحی آیکون
  • 350
   طراحی پوستر
  در 1 روز