پروژه حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

ثبت اسناد حسابداری به مدت یک ماه - هفته اول بصورت آزمایشی در صورت رضایت طی یک هفته کل ماه به شما واگذار می شود . به این صورت که اسناد به صورت روزانه برای شما  ارسال میگردد . سپس از طریق ریموت به شما دسترسی داده می شود تا اسناد را ثبت کنید . 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز