پروژه انجام اصلاحات بر روی سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
یک سری اصلاحات بر روی سایت در فایل پیوست آمده است لطفا زمان پیشنهادی خود را حداقل در نظر بگیرید.
با سپاس

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 36885 میانگین امتیاز
  • 38613
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 29903
   MySQL
  • 57643
   PHP
  • 58268
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 12633 میانگین امتیاز
  • 9938
   MySQL
  • 15584
   PHP
  • 12378
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 9308 میانگین امتیاز
  • 10250
   HTML
  • 3000
   Laravel
  • 4080
   MySQL
  • 16560
   PHP
  • 12650
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 10392 میانگین امتیاز
  • 2000
   HTML
  • 6800
   Laravel
  • 11520
   MySQL
  • 20120
   PHP
  • 11520
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز