پروژه انجام اصلاحات بر روی سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
یک سری اصلاحات بر روی سایت در فایل پیوست آمده است لطفا زمان پیشنهادی خود را حداقل در نظر بگیرید.
با سپاس

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 19431 میانگین امتیاز
  • 23428
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 13973
   MySQL
  • 29832
   PHP
  • 29923
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 5778 میانگین امتیاز
  • 8450
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 780
   MySQL
  • 10010
   PHP
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 9590 میانگین امتیاز
  • 6800
   Laravel
  • 8320
   MySQL
  • 14920
   PHP
  • 8320
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 4315 میانگین امتیاز
  • 2500
   MySQL
  • 5526
   PHP
  • 4920
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز