پروژه انجام اصلاحات بر روی سایت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
یک سری اصلاحات بر روی سایت در فایل پیوست آمده است لطفا زمان پیشنهادی خود را حداقل در نظر بگیرید.
با سپاس

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 26199 میانگین امتیاز
  • 29613
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 20513
   MySQL
  • 40433
   PHP
  • 40438
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 7938 میانگین امتیاز
  • 9450
   HTML
  • 3000
   Laravel
  • 3780
   MySQL
  • 13410
   PHP
  • 10050
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 9136 میانگین امتیاز
  • 4970
   Laravel
  • 13670
   PHP
  • 8770
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 9590 میانگین امتیاز
  • 6800
   Laravel
  • 8320
   MySQL
  • 14920
   PHP
  • 8320
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز