پروژه بازطراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

باز طراحی لوگو شرکت رستاگستر از روی فایل ارائه شده و دریافت فایل لایه باز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 71132 میانگین امتیاز
  • 68456
   طراحی آیکون
  • 68088
   تصویرسازی
  • 70738
   ادوبی ایلاستریت..
  • 77248
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 58880 میانگین امتیاز
  • 47335
   طراحی آیکون
  • 56374
   تصویرسازی
  • 63904
   ادوبی ایلاستریت..
  • 67909
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 22885 میانگین امتیاز
  • 22767
   طراحی آیکون
  • 20703
   ادوبی ایلاستریت..
  • 25187
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 14671 میانگین امتیاز
  • 9197
   طراحی آیکون
  • 13752
   ادوبی ایلاستریت..
  • 21064
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز