پروژه ویرایش عکس شامل چه جزئیاتی است:

تغییر سایز عکس 110 محصول و ذخیره در قالب مشخص

فایل نمونه در پیوست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10685 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  • 21370
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 13482 میانگین امتیاز
  • 13482
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1885 میانگین امتیاز
  • 515
   ویرایش عکس
  • 3255
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز