پروژه ویرایش عکس شامل چه جزئیاتی است:

تغییر سایز عکس 110 محصول و ذخیره در قالب مشخص

فایل نمونه در پیوست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 14350 میانگین امتیاز
  • 230
   ویرایش عکس
  • 28470
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 14132 میانگین امتیاز
  • 14132
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 1885 میانگین امتیاز
  • 515
   ویرایش عکس
  • 3255
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز