پروژه ویرایش عکس شامل چه جزئیاتی است:

تغییر سایز عکس 110 محصول و ذخیره در قالب مشخص

فایل نمونه در پیوست

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 39039 میانگین امتیاز
  • 830
   ویرایش عکس
  • 77248
   ادوبی فوتوشاپ
  در 1 روز
 • 10512 میانگین امتیاز
  • 100
   ویرایش عکس
  • 20924
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش عکس
  • 0
   ادوبی فوتوشاپ
  در 3 روز
 • 5110 میانگین امتیاز
  • 2215
   ویرایش عکس
  • 8005
   ادوبی فوتوشاپ
  در 2 روز