پروژه ترجمه 4 مقاله ی مربوط به کامپیوتر و شبکه های اجتماعی شامل چه جزئیاتی است:

به صورت یک بسته 4 تایی گذاشتم که وقت بیشتری داده شود و در قیمت تخفیف داده شود تعداد صفحات هر مقاله حدود 10 صفحه می باشد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 5 روز
 • 1070 میانگین امتیاز
  • 1070
   تخصص ترجمه در ک..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تخصص ترجمه در ک..
  در 5 روز