پروژه اضافه کردن امکانات جدید به سایت 3 شامل چه جزئیاتی است:

اضافه کردن امکانات جدید به سایت که به صورت کامل توضیح داده خواهد شد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 56978 میانگین امتیاز
  • 33510
   MySQL
  • 89565
   PHP
  • 71135
   وردپرس
  • 75790
   برنامه نویسی تح..
  • 14890
   LESS-Sass-SCSS
  در 30 روز