پروژه اضافه کردن امکانات جدید به سایت 3 شامل چه جزئیاتی است:

اضافه کردن امکانات جدید به سایت که به صورت کامل توضیح داده خواهد شد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 66408 میانگین امتیاز
  • 39010
   MySQL
  • 102715
   PHP
  • 81735
   وردپرس
  • 93690
   برنامه نویسی تح..
  • 14890
   LESS-Sass-SCSS
  در 30 روز