پروژه اضافه کردن امکانات جدید به سایت 3 شامل چه جزئیاتی است:

اضافه کردن امکانات جدید به سایت که به صورت کامل توضیح داده خواهد شد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 92438 میانگین امتیاز
  • 56320
   MySQL
  • 141625
   PHP
  • 104245
   وردپرس
  • 142500
   برنامه نویسی تح..
  • 17500
   LESS-Sass-SCSS
  در 30 روز