پروژه طراحی برگه آرشیو نویسندگان شامل چه جزئیاتی است:

طراحی برگه آرشیو نویسندگان مطابق توضیحات داخل فایل ورد پیوست

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 68348 میانگین امتیاز
  • 58795
   HTML
  • 89565
   PHP
  • 71135
   وردپرس
  • 46455
   CSS
  • 75790
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 7799 میانگین امتیاز
  • 6268
   HTML
  • 6982
   PHP
  • 12263
   وردپرس
  • 9163
   CSS
  • 4320
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 1510 میانگین امتیاز
  • 740
   HTML
  • 1730
   PHP
  • 1220
   وردپرس
  • 2230
   CSS
  • 1630
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 0
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 6 روز