پروژه طراحی برگه آرشیو نویسندگان شامل چه جزئیاتی است:

طراحی برگه آرشیو نویسندگان مطابق توضیحات داخل فایل ورد پیوست

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 95838 میانگین امتیاز
  • 90795
   HTML
  • 121815
   PHP
  • 96335
   وردپرس
  • 57555
   CSS
  • 112690
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 12369 میانگین امتیاز
  • 9708
   HTML
  • 13422
   PHP
  • 18853
   وردپرس
  • 12503
   CSS
  • 7360
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 1510 میانگین امتیاز
  • 740
   HTML
  • 1730
   PHP
  • 1220
   وردپرس
  • 2230
   CSS
  • 1630
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PHP
  • 0
   وردپرس
  • 0
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 6 روز