پروژه بررسی متن مقاله جهت ویرایش تخصصی شامل چه جزئیاتی است:

سلام 

مقاله ای هست که به انگلیسی نوشته شده و کامله فقط یه بررسی برای اطمینان از درست بودن ساختاری و گرامری لازم هست

نبازمند فریلنسر بسییییاااااار حرفه ای در زمینه ویرایش متن هستم ترجیحا در رشته صنایع

در حد یک دور خوندن و رفع کردن اشکالات و بسیار عجله دارم 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 55 میانگین امتیاز
  • 55
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 400
   ویرایش متن
  در 2 روز
 • 590 میانگین امتیاز
  • 590
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 1 روز