پروژه ترجمه ۳۰۰۰ کلمه درباره تاریخچه تحولات سنگاپور شامل چه جزئیاتی است:

از صفحه ۳۲ کتاب از سر پاراگراف In short, Singapore smart institutions avoid pathologies classically ascribed تا صفحه ۴۲ کتاب تا آخر mixture within Singapore into a coherent nation.28 

حدودا ۳۰۰۰ کلمه است و باید تا شب ترجمه بشه حتما. هر مقدار که می تونید انجام بدید و قیمتتون رو بفرمایید و این قسمت رو به عنوان نمونه ترجمه کنید. 

In short, Singapore smart institutions avoid pathologies classically ascribed to the bureaucratic state, while retaining positive aspects of “embedded autonomy.” From a historical perspective, their evolution in this regard can be divided into two distinct eras: 

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1195 میانگین امتیاز
  • 1075
   ترجمه
  • 1316
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 363 میانگین امتیاز
  • 363
   ترجمه
  • 363
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز