پروژه ترجمه مقاله با موضوع حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک مقاله حدود 18 صفحه ای

لینک مقاله:

https://www.researchgate.net/publication/327622407_PERSPECTIVES_ON_AUDIT_QUALITY_AN_ANALYSIS

فایل مقاله هم پیوست شده

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2173 میانگین امتیاز
  • 2173
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 1588 میانگین امتیاز
  • 1588
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 451 میانگین امتیاز
  • 263
   ترجمه
  • 639
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 200
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز