پروژه ترجمه مقاله با موضوع حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه یک مقاله حدود 18 صفحه ای

لینک مقاله:

https://www.researchgate.net/publication/327622407_PERSPECTIVES_ON_AUDIT_QUALITY_AN_ANALYSIS

فایل مقاله هم پیوست شده

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 238 میانگین امتیاز
  • 163
   ترجمه
  • 313
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 1028 میانگین امتیاز
  • 1028
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 934 میانگین امتیاز
  • 934
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 902 میانگین امتیاز
  • 902
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز