پروژه مشاوره حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

ارائه مشاوره برای تعریف کدینگ در نرم افزار حسابداری و ورود حدود 20 عدد فاکتور خرید و فروش به عنوان نمونه

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز