پروژه ترجمه مقالات و اخبار حوزه ارزهاي ديجيتال شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تعدادي مقاله و خبر در حوزه ارزهاي ديجيتال، رمزارزها

نيازمند ترجمه مفهوم و روان(تحت الفظي نباشد)

نمونه مقاله :

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-litecoin-eos-binance-coin-stellar-cardano-tron-price-analysis-may-13

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 2765 میانگین امتیاز
  • 2765
   ترجمه
  • 2765
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2173 میانگین امتیاز
  • 2173
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 902 میانگین امتیاز
  • 1255
   ترجمه
  • 550
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز