پروژه ترجمه مقالات و اخبار حوزه ارزهاي ديجيتال شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه تعدادي مقاله و خبر در حوزه ارزهاي ديجيتال، رمزارزها

نيازمند ترجمه مفهوم و روان(تحت الفظي نباشد)

نمونه مقاله :

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-ethereum-ripple-bitcoin-cash-litecoin-eos-binance-coin-stellar-cardano-tron-price-analysis-may-13

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  در 10 روز
 • 902 میانگین امتیاز
  • 902
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 427 میانگین امتیاز
  • 400
   ترجمه
  • 454
   ترجمه انگلیسی ب..