پروژه راه اندازی ماژول NRF51822 (BLE Beacon) شامل چه جزئیاتی است:

با سلام.

هدف راه اندازی ماژول NRF51822 میباشد.

آنچه که مدنظر است این است که وقتی یک شی که به آن فرض کنید تلفن همراه هوشمند متصل است در محدود این ماژول قرار گرفت سیگنال آن را دریافت و نرم افزاری که در تلفن همراه نصب شده است واکنش مدنظر را نشان دهد.

این کار به صورت کلی دو قسمت دارد.

قسمت اول آن است که باید ماژول مذکور پروگرم شود. اگر فردی در این زمینه (BLE Beacon) تجربه داشته باشد قطعا میداند که کدهای آماده و متن باز خوبی در سطح اینترنت از جمله سایت نوردیک میتوان پیدا کرد. که البته این کدها اندکی نیاز به تغییر ممکن است داشته باشد.

قسمت دوم کار نیز در سمت سیستم عامل اندروید قرار میگیرد.
در این قسمت هم کار از صفر نخواهد بود. نرم افزاری موجود است که در محیط آندروید استودیو کد زده شده است. آنچه که مدنظر است این است که صرفا قابلیت ارتباط با این ماژول به نرم افزار اضافه شود و آنچه که در ابتدا گفته شد محقق گردد.
طبعا محیط مدنظر برای برنامه نویسی نیز محیط آندروید استودیو خواهد بود.


* تامین ماژول مذکور قاعدتا بر عهده بنده است. 
* تجربه در زمینه میکروهای آرم و محیط keil  به نظر مفید می آید.
* داشتن تجربه در کار با این ماژول یا داشتن دانش در حوزه الکترونیک دیجیتال قطعا منجر به انجام این پروژه در زمانی کوتاه خواهد شد.
* در صورتی که فردی صرفا در یکی از قسمت ها میتواند فعالیت کند نیز اعلام آمادگی نماید.

تصریح شده 25 اردیبهشت 1398 23:54

*خواهشی که دارم این هست که دوستانی که پیشنهاد میدهند اگر برای صرفا یک بخش از کار هست ( مثلا توانمندی کار با میکرو رو دارند یا اینکه فقط در قسمت برنامه نویسی تجربه دارند) اعلام کنند.

*همینطور مبلغ پروژه در پایان بعد از رضایت کارفرما پرداخت خواهد شد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2221 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی برق
  • 0
   الکترونیک
  • 6665
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 2360 میانگین امتیاز
  • 2360
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   برنامه نویسی مو..
  در 5 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   الکترونیک
  در 9 روز