پروژه ترجمه "پرسشنامه طرح راه اندازی کسب و کار" شامل چه جزئیاتی است:

این یک پرسشنامه از طرف یک شرکت خارجی می‌باشد.

در این پرسشنامه درخواست اطلاعات عمومی و سابقه یک شرکت برای راه‌اندازی کسب و کار نوآورانه شده است.

ترجیحا نتیجه ترجمه هم به شکل فرم فایل اصلی آورده شود.

هدف ترجمه فایل اتچ شده با 1394 لغت می‌باشد.

مدت زمان لازم برای ترجمه حداکثر تا آخر اردیبهشت می‌باشد.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1817 میانگین امتیاز
  • 1817
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   ترجمه
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 6 روز
 • 2765 میانگین امتیاز
  • 2765
   ترجمه
  • 2765
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز