پروژه کد گرفتن خلافی خودرو - اندروید و ios شامل چه جزئیاتی است:

برنامه ای که با استفاده از وب سرویس پلیس راهور بتواند خلافی خودرو را بگیرد.

کد برنامه در پلفترم های اندروید و ios موردنیاز میباشند

در برنامه باید با وارد کردن شماره پلاک خودروبه وب سرویس پلیس راهور متصل شده و خلافی های خودرو مورد نظر را نمایش دهد.

حداکثر زمان انجام پروژه 4 روز می باشد.


بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 7684 میانگین امتیاز
  • 7080
   Android
  • 8288
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 3260 میانگین امتیاز
  • 3260
   Android
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   Android
  • 100
   برنامه نویسی مو..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 1 روز