پروژه ایجاد قالب HTML واکنش گرا شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

من یک قالب HTML واکنش گرا برای بخش ادمین منحصر به فرد می خواهم. صفحات ورود و ثبت نام هم برای آن می خواهم. می خواهم برای دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. نمی خواهم کپی از قالب دیگری باشد. هزینه را همینطوری زدم خودتان تعیین کنید.

لطفا نمونه کارهایی که دارید را هم ارسال کنید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18898 میانگین امتیاز
  • 30725
   HTML
  • 4022
   HTML5
  • 24425
   CSS
  • 16422
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 19893 میانگین امتیاز
  • 22818
   HTML
  • 3592
   HTML5
  • 27802
   CSS
  • 25363
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 4822 میانگین امتیاز
  • 8450
   HTML
  • 350
   HTML5
  • 840
   CSS
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 3700 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 7400
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز