پروژه ایجاد قالب HTML واکنش گرا شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

من یک قالب HTML واکنش گرا برای بخش ادمین منحصر به فرد می خواهم. صفحات ورود و ثبت نام هم برای آن می خواهم. می خواهم برای دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. نمی خواهم کپی از قالب دیگری باشد. هزینه را همینطوری زدم خودتان تعیین کنید.

لطفا نمونه کارهایی که دارید را هم ارسال کنید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 82233 میانگین امتیاز
  • 65865
   HTML
  • 52732
   HTML5
  • 114255
   CSS
  • 96082
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 40548 میانگین امتیاز
  • 38613
   HTML
  • 6742
   HTML5
  • 58572
   CSS
  • 58268
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 6997 میانگین امتیاز
  • 10250
   HTML
  • 1850
   HTML5
  • 3240
   CSS
  • 12650
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 4200 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 8400
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز