پروژه ایجاد قالب HTML واکنش گرا شامل چه جزئیاتی است:

با سلام

من یک قالب HTML واکنش گرا برای بخش ادمین منحصر به فرد می خواهم. صفحات ورود و ثبت نام هم برای آن می خواهم. می خواهم برای دو زبان فارسی و انگلیسی باشد. نمی خواهم کپی از قالب دیگری باشد. هزینه را همینطوری زدم خودتان تعیین کنید.

لطفا نمونه کارهایی که دارید را هم ارسال کنید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6823 میانگین امتیاز
  • 18675
   HTML
  • 522
   HTML5
  • 6175
   CSS
  • 1922
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 16893 میانگین امتیاز
  • 20618
   HTML
  • 3592
   HTML5
  • 22902
   CSS
  • 20463
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 4822 میانگین امتیاز
  • 8450
   HTML
  • 350
   HTML5
  • 840
   CSS
  • 9650
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 3700 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 7400
   برنامه نویسی تح..
  در 7 روز