پروژه ایجاد پست وبلاگ در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع شامل چه جزئیاتی است:

پروژه جهت تولید دو عدد محتوای متن (تخصصی) در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و کنترل پروژه می باشد 

مواردی در این پروژه دارای اهمیت زیادی هستند:

 • تکراری نبودن متون و یونیک بودن پست ها
 • چراغ سبز سئو ضمن متن
 • متن باید نگارش تخصصی وآکادمی در عین سادگی داشته باشد
مبلغ در نظر گرفته شده برای هر متن 50 هزار تومان می باشد که برای دو پست وبلاگ 100 هزار تومان واریز خواهد شد

در صورت کیفیت محتوا و رعایت اصول ذکر شده همکاری بیشتر خواهیم داشت

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 999 میانگین امتیاز
  • 1510
   مقاله نویسی
  • 504
   وبلاگ
  • 232
   پست های انجمن
  • 1751
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 160 میانگین امتیاز
  • 200
   مقاله نویسی
  • 0
   وبلاگ
  • 280
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 168 میانگین امتیاز
  • 168
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز