پروژه ایجاد پست وبلاگ در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع شامل چه جزئیاتی است:

پروژه جهت تولید دو عدد محتوای متن (تخصصی) در حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و کنترل پروژه می باشد 

مواردی در این پروژه دارای اهمیت زیادی هستند:

 • تکراری نبودن متون و یونیک بودن پست ها
 • چراغ سبز سئو ضمن متن
 • متن باید نگارش تخصصی وآکادمی در عین سادگی داشته باشد
مبلغ در نظر گرفته شده برای هر متن 50 هزار تومان می باشد که برای دو پست وبلاگ 100 هزار تومان واریز خواهد شد

در صورت کیفیت محتوا و رعایت اصول ذکر شده همکاری بیشتر خواهیم داشت

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1782 میانگین امتیاز
  • 3794
   مقاله نویسی
  • 504
   وبلاگ
  • 232
   پست های انجمن
  • 2601
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 533 میانگین امتیاز
  • 520
   مقاله نویسی
  • 546
   وبلاگ
  در 7 روز
 • 778 میانگین امتیاز
  • 1208
   مقاله نویسی
  • 428
   وبلاگ
  • 698
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 87 میانگین امتیاز
  • 80
   مقاله نویسی
  • 0
   وبلاگ
  • 0
   ویکی
  • 268
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز