پروژه نوشتن گزارش خبر و مقاله و ترجمه در حوزه آهن شامل چه جزئیاتی است:

باسلام 

یک وب سایت در حوزه آهن آلات نیاز به تولید محتوای دقیق مناسب در حوزه آهن آلات دارد .

لذا کسانی که تمایل دارند و توانایی ترجمه دارند می توانند نمونه فایل ترجمه خود را ارسال کنند و با توجه به فایلی که ارسال می کنند ارزیابی اولیه صورت می گیرد و در صورت قبولی کارشنارس پروژه پیشنهاد می گردد.

وب سایت مورد نظر برای ترجمه را پیشنهاد دهید و کارفرما نیز پیشنهاد می دهد .

قیمت ترجمه برای هر کلمه 

قیمت تولید خبر و گزارش به ازای هر کلمه را ترجمه دهید 

ما از همکاری با شما شاد می شویم .

با تشکر

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   گزارش نویسی
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 154 میانگین امتیاز
  • 342
   گزارش نویسی
  • 0
   پژوهش
  • 120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 2765 میانگین امتیاز
  • 2765
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز
 • 758 میانگین امتیاز
  • 758
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز