پروژه طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

1- طراحی و چاپ یه بروشور تبلیغاتی برای کلینیک پزشکی . فکر میکنم سایز معمولی 2 لتی برای مطالب کفایت کنه. (قیمت چاپ برای 100 عدد)

2-طراحی و چاپ پوستر سایز A3 برای کلینیک پزشکی.(قیمت چاپ برای 100 عدد)


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 2330 میانگین امتیاز
  • 2437
   طراحی بروشور
  • 2167
   کارت ویزیت
  • 2387
   طراحی پوستر
  در 8 روز
 • 1130 میانگین امتیاز
  • 1370
   طراحی بروشور
  • 810
   کارت ویزیت
  • 1210
   طراحی پوستر
  در 5 روز
 • 711 میانگین امتیاز
  • 790
   طراحی بروشور
  • 704
   کارت ویزیت
  • 640
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 407 میانگین امتیاز
  • 574
   طراحی بروشور
  • 240
   طراحی پوستر
  در 3 روز