پروژه طراحی و چاپ بروشور تبلیغاتی شامل چه جزئیاتی است:

1- طراحی و چاپ یه بروشور تبلیغاتی برای کلینیک پزشکی . فکر میکنم سایز معمولی 2 لتی برای مطالب کفایت کنه. (قیمت چاپ برای 100 عدد)

2-طراحی و چاپ پوستر سایز A3 برای کلینیک پزشکی.(قیمت چاپ برای 100 عدد)


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1250 میانگین امتیاز
  • 1317
   طراحی بروشور
  • 1167
   کارت ویزیت
  • 1267
   طراحی پوستر
  در 8 روز
 • 111 میانگین امتیاز
  • 190
   طراحی بروشور
  • 104
   کارت ویزیت
  • 40
   طراحی پوستر
  در 7 روز
 • 257 میانگین امتیاز
  • 374
   طراحی بروشور
  • 140
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 1836 میانگین امتیاز
  • 1970
   طراحی بروشور
  • 1770
   کارت ویزیت
  • 1770
   طراحی پوستر
  در 7 روز