پروژه ترجمه مقاله انگلیسی در حیطه روانشناسی شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه شامل 10 صفحه محتوای مقاله انگلیسی در زمینه اعتیاد به شبکه های اجتماعی و رضایت زوج می باشد که به دلیل کمبود وقت قادر به ترجمه نمی باشم. از ترجمه این مقالات در پایان نامه استفاده خواهد شد بنابراین نیازمند ترجمه روان و رعایت انتقال اصل مفهوم از منابع می باشد.

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6106 میانگین امتیاز
  • 4066
   ترجمه
  • 8147
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 9 روز
 • 17242 میانگین امتیاز
  • 17360
   ترجمه
  • 17124
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4748 میانگین امتیاز
  • 4748
   ترجمه
  در 4 روز
 • 3841 میانگین امتیاز
  • 4082
   ترجمه
  • 3600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز