پروژه ایجاد دیتابیس برای فُرم در قالب HTML شامل چه جزئیاتی است:

برای قسمت پیام های یک سایت که در قالب HTML طراحی شده، نیاز به تعریف یک دیتابیس و فراخوانی رکوردها برای صفحات مورد نظر دارم. خودم تا حد کافی به HTML و Css آگاه هستم و می خواهم کمی هم در چگونگی روند این کار (همین پروژه) قرار بگیرم. درواقع می خوام آموزش ببینم.


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 126789 میانگین امتیاز
  • 108165
   HTML
  • 124000
   PHP
  • 148202
   برنامه نویسی تح..
  در 15 روز
 • 11213 میانگین امتیاز
  • 2000
   HTML
  • 20120
   PHP
  • 11520
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4060 میانگین امتیاز
  • 3470
   HTML
  • 4870
   PHP
  • 3840
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 3796 میانگین امتیاز
  • 3700
   HTML
  • 5098
   PHP
  • 2590
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز