پروژه پیاده سازی و تایپ فایل صوتی سخنرانی و مصاحبه شامل چه جزئیاتی است:

قرار است که چند ساعت فایل صوتی که به دو صورت مصاحبه و سخنرانی هستند،پیاده سازی و تایپ شوند.


پیاده سازی به صورت کلمه به کلمه و بدون هیچ تغییری انجام می شود. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 470 میانگین امتیاز
  • 470
   تایپ
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 1 روز
 • 360 میانگین امتیاز
  • 360
   تایپ
  در 10 روز