پروژه ساخت آزمون تعیین سطح شامل چه جزئیاتی است:

طراحی امکان ساخت آزمون تعیین سطح زبان مطابق توضیحات داخل فایل ورد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 121666 میانگین امتیاز
  • 98295
   HTML
  • 141625
   PHP
  • 104245
   وردپرس
  • 142500
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز
 • 9080 میانگین امتیاز
  • 2760
   HTML
  • 14400
   PHP
  • 4060
   وردپرس
  • 15100
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   وردپرس
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز