پروژه ساخت آزمون تعیین سطح شامل چه جزئیاتی است:

طراحی امکان ساخت آزمون تعیین سطح زبان مطابق توضیحات داخل فایل ورد

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 73821 میانگین امتیاز
  • 58795
   HTML
  • 89565
   PHP
  • 71135
   وردپرس
  • 75790
   برنامه نویسی تح..
  در 25 روز
 • 7500 میانگین امتیاز
  • 1500
   HTML
  • 12200
   PHP
  • 2800
   وردپرس
  • 13500
   برنامه نویسی تح..
  در 35 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   وردپرس
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز