پروژه خود را ایجاد کنید، پیشنهادات فریلنسرها را دریافت کنید
و بعد از رضایت از کار پرداخت را انجام دهید
پونیشا
مبلغ
{{ currentFormCurrency.symbol }}
{{ currentFormCurrency.symbol }}
 •  نیاز به ترجمه چندمقاله در زمینه مهندسی برق داریم  هر فریلنسر یک مق...
  بودجه:
  7 پیشنهاد
  14 روز, 6 ساعت
 • طراحی شماتیک بردهای الکترونیکی در حوزه مدیکال دیوایس و تله مدیکال و  ب...
  بودجه:
  10 پیشنهاد
  2 روز, 6 ساعت
هیچ نتیجه ای یافت نشد