پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت سل انیمیشن را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید



نظرات برخی از مشتریان ما


سل پویانمایی یا پویانمایی روی طلق (cel animation) روشی است که در آن طراحی روی طلق اجرا و رنگ آمیزی شده و سپس روی زمینه یا بک گراند قرار می‌گیرند و معمولاً دو فریم از هر تصویر فیلمبرداری می‌شوند. تعداد فریم‌ها برای هر تصویر متناسب با موضوع و نوع حرکت، قابل تغییر است.


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
سل انیمیشن
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای سل انیمیشن به واقعیت تبدیل کنید