بهترین فریلنسرهای گل‌دوزی را به راحتی پیدا کنید

پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت گل‌دوزی را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید


نظرات برخی از مشتریان ما


گل‌دوزی هنری است برای دوختن طرح‌های مختلف با سوزن و انواع نخ بروی پارچه.


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
گل‌دوزی
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای گل‌دوزی به واقعیت تبدیل کنید