بهترین فریلنسرهای فروشگاه را به راحتی پیدا کنید

پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت فروشگاه را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید

برترین فریلنسرهای فروشگاه در پونیشانظرات برخی از مشتریان ما


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
فروشگاه
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای فروشگاه به واقعیت تبدیل کنید