پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت نوشتن سخنرانی را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید



نظرات برخی از مشتریان ما


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
نوشتن سخنرانی
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای نوشتن سخنرانی به واقعیت تبدیل کنید