بهترین فریلنسرهای طرح کسب و کار را به راحتی پیدا کنید

پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت طرح کسب و کار را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید

برترین فریلنسرهای طرح کسب و کار در پونیشانظرات برخی از مشتریان ما


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
طرح کسب و کار
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای طرح کسب و کار به واقعیت تبدیل کنید