بهترین فریلنسرهای جمع آوری کمک های مردمی را به راحتی پیدا کنید

پونیشا خانه فریلنسرهای ایران است. پروژه های خود با مهارت جمع آوری کمک های مردمی را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید


نظرات برخی از مشتریان ما


پروژه چطور کار می‌کند

create project
١. ایجاد پروژه
جمع آوری کمک های مردمی
hire
٢. استخدام
بهترین فریلنسرها را پیدا کنید
secure payment
٣. پرداخت امن
بعد از تحویل پروژه پرداخت را آزاد کنید
rate freelancer
۴. رتبه
ثبت رتبه برای فریلنسر

ایده های خود را با فریلنسرهای جمع آوری کمک های مردمی به واقعیت تبدیل کنید