p30on

p30on
 ●

نام کاربری : p30on
موقعیت : ایران
عضویت از :  17 اسفند 1390
wilbo

پیمانکار مربوطه دقیقا مطالبی رو که قول داده بودند انجام دادند. خودشون بسیار پیگیر کار هستند. البته این پروژه یک پروژه آماده بود که همان چیزی که قولش را داده بودند و دمو کار را نشان داده بودند کامل برای من انجام شد. راهنمایی های ایشان در زمینه کاری هم جالب و مفید بود. ممنون

wilbo تير 1393

مبلغ پروژه : 11,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
MySQLPHPCSSبرنامه نویسی تحت وب
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
parsaei95

بسیار عالی و با کیفیت انجام شده است . از همکاری با ایشان بسیار راضی هستم .

parsaei95 تير 1393

مبلغ پروژه : 40,000,000 ریال
مهارت های پروژه :
AndroidMobile Phoneبرنامه نویسی موبایل
کیفیت :
ارتباط با کارفرما :
سرعت عمل :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mazi_emin3m

یکی از بهترین کارفرماها امیدوارم باز هم فرصت همکاری بهم دست بده.

mazi_emin3m بهمن 1392

مبلغ پروژه : 570,000 ریال
مهارت های پروژه :
مهندسی شیمیریاضیاتMatlab
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
mori215

از ایشان کاملا راضی هستم. باز هم اگر فرصتی پیش بیاید با کمال میل با ایشان همکاری مینمایم.

mori215 دى 1392

مبلغ پروژه : 400,000 ریال
مهارت های پروژه :
مهندسی شیمیمهندسیریاضیاتMatlab
وضوح بیان :
ارتباط با فریلنسر :
سرعت پرداخت :
حرفه ای :
تمایل به کار مجدد :
ایجاد پروژه برای این فریلنسر

گزارش فعالیت به عنوان کارآفرین

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ایجاد پروژه0025
دریافت پیشنهاد00225
انتخاب پیمانکار0011
انجام پروژه008

گزارش فعالیت به عنوان فریلنسر

 30روز گذشته3 ماه گذشتهکلی
ارسال پیشنهاد0891479
تائید انجام پروژه0061
انجام پروژه0042