تیم پونیشا
اخبار پونیشا

به پونیشا جدید خوش آمدید

4 هفته پیش
به پونیشا جدید خوش آمدید، این همان پونیشا قبلی با رابط کاربری جدید نیست ! سایتی که اکنون مشاهده میکنید تماما از نو با زبان و ساختار برنامه نویسی جدید...
اخبار پونیشا

شروع سال ۹۶ : قوی شروع کنید

4 ماه پیش
انجام هیچ کاری ساده نیست. همیشه سخت ترین کار، شروع چیزی است که تصمیم دارید انجام دهید. اما با هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب، همه کار امکان پذیر خواهد...