1. خانه
  2. راهنما
  3. آشنایی
  4. فریلنسر به چه کسی گفته می شود؟

فریلنسر به چه کسی گفته می شود؟

فریلنسر به فردی گفته می شود که مهارت انجام کارهایی مانند ترجمه، برنامه نویسی، طراحی و … را دارد و برای خود و به صورت پروژه ای و با کارفرمایان کار می کند.

فریلنسرها استخدام پونیشا نیستند و پونیشا مسئولیتی در قبال تعهدات آنها به کارفرمایان ندارد.

ولی پونیشا همواره می کوشد تا افرادی که به تعهدات خود پایبند نبوده اند را فیلتر کند و تا جای ممکن تجربه خوبی برای کارفرمایان در برون سپاری آنلاین به وجود آورد.

آیا این مطلب مفید بوده است؟