1. خانه
  2. راهنما
  3. فریلنسر
  4. میزکار چطور کار می کند؟

میزکار چطور کار می کند؟

پس از اینکه کارفرما شما را برای انجام پروژه انتخاب کرد، شما از طریق اطلاعیه و ایمیل آگاه می شوید. اپلیکیشن پونیشا را نصب کنید تا اطلاعیه روی گوشی نیز برای شما ارسال شود.  شما 5 روز مهلت دارید تا انجام پروژه را تایید کنید. وارد صفحه پروژه شوید و روی قبول انجام کار کلیک کنید.

اگر پیشنهاد خود را ویرایش کنید، انتخاب شما لغو شده و کارفرما می بایست مجددا شما را انتخاب کند. شما می توانید مبلغ و زمان پروژه را با توافق کارفرما در قسمت میزکار ویرایش کنید.

تایید انجام کار

کارفرما می تواند هم زمان با انتخاب شما، پرداخت امن را نیز ایجاد کند و یا پس از انتخاب و تائید انجام کار توسط شما، پرداخت امن را برای شما ایجاد کند. این بستگی به درخواست و توافق شما با کارفرما خواهد داشت.

بعد از تایید انجام کار، وارد میزکار می شوید.

میزکار

مدیریت پرداخت های امن، و مدیریت فایل ها از طریق این صفحه ممکن می شود. شما می توانید درخواست پرداخت امن جدید ایجاد کنید، قیمت یا زمان پروژه را ویرایش کنید، و یا در صورت لزوم، اختلاف ایجاد کنید.

کارفرما غیر از شما می تواند فریلنسرهای دیگری نیز برای پروژه خود انتخاب کند. مهمترین چیزی که باید در نظر داشته باشید این است که هیچوقت قبل از ایجاد پرداخت امن، کار را شروع نکنید و قبل از ایجاد کل مبلغ پرداخت امن، پروژه را تحویل ندهید. در غیر اینصورت ریسک عدم دریافت وجه بصورت کامل بر عهده شما می باشد.

 

آیا این مطلب مفید بوده است؟