1. خانه
  2. راهنما
  3. عمومی
  4. چرا نام و نام خانوادگی و کارت ملی من تایید نشد؟

چرا نام و نام خانوادگی و کارت ملی من تایید نشد؟

در زمان وارد کردن نام و نام خانوادگی خود، حتما نام خود را به فارسی و مطابق با اطلاعاتی که در کارت ملی شما درج شده است، بنویسید.

تصویری که از کارت ملی ارسال می کنید نیز میبایست از کیفیت لازم برخوردار باشد و تمامی قسمت های کارت ملی شما در آن نمایش داده شده باشد و قسمتی از آن حذف نشده باشد.

از شما میخواهیم تا از تصویر شخصی خود یا سایر کارت های شناسایی (گواهینامه، بیمه تامین اجتماعی، و …) به عنوان کارت ملی استفاده نکنید. اگر از تصویر شناسنامه خود استفاده میکنید، شماره کارت ملی شما حتما باید در شناسنامه تایپ شده باشد و به صورت دست نویس نباشد.

آیا این مطلب مفید بوده است؟