1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چرا پروژه من پیشنهاد زیادی دریافت نمی کند؟

چرا پروژه من پیشنهاد زیادی دریافت نمی کند؟

ممکن است متن پروژه یا عنوان پروژه مناسب نبوده باشد و فریلنسرها متوجه منظور پروژه نشده باشند، کاری که شما می خواهید تخصص خاصی نیاز داشته باشد، فریلنسرهایی که تخصص دارند در حال حاضر مشغول انجام پروژه های دیگری باشند و نتوانند بر روی پروژه شما پیشنهاد ارسال کنند، و یا بودجه پروژه شما خیلی پایین باشد.

ادبیاتی که در توضیحات پروژه به کار می برید نیز بسیار مهم است. حتما تمامی این موارد را در نظر داشته باشید.

آیا این مطلب مفید بوده است؟