1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چرا پروژه من پیشنهاد زیادی دریافت نمی کند؟

چرا پروژه من پیشنهاد زیادی دریافت نمی کند؟

ممکن است متن پروژه یا عنوان پروژه مناسب نبوده باشد، کاری که شما می خواهید تخصص خاصی نیاز داشته باشد، و یا بودجه پروژه شما خیلی پایین باشد.

ادبیاتی که در توضیحات پروژه به کار می برید نیز بسیار مهم است. همینطور نظر فریلنسرهای قبلی نیز بی تاثیر نخواهد بود.

آیا این مطلب مفید بوده است؟