1. خانه
  2. راهنما
  3. فریلنسر
  4. چرا پیشنهاد من برای دیگران قابل مشاهده نیست؟

چرا پیشنهاد من برای دیگران قابل مشاهده نیست؟

کارفرما می‌تواند پیشنهاد شما را مخفی کند. پیشنهادهای مخفی در تعداد پیشنهادهای پروژه و میانگین قیمت پروژه نیز نمایش داده نمی‌شوند.

وقتی کارفرما پیشنهاد شما را مخفی کند، فقط شما و کارفرما می‌توانید پیشنهاد را مشاهده کنید.

همچنین در حال حاضر قیمتی که شما بر روی پروژه ها پیشنهاد می دهید، تنها برای کارفرما قابل مشاهده است.

آیا این مطلب مفید بوده است؟