1. خانه
  2. راهنما
  3. کارفرما
  4. چطور می توانم برای فریلنسر رتبه و نظر ثبت کنم؟

چطور می توانم برای فریلنسر رتبه و نظر ثبت کنم؟

برای ثبت نظر و رتبه، وضعیت میزکار می بایست به انجام شد تغییر کرده باشد. هر زمان پرداخت های امن آزاد شده مساوی مبلغ پروژه باشد، کارفرما یا فریلنسر می توانند درخواست تغییر وضعیت پروژه به انجام شد را ایجاد کند. پس از تایید از طرف مقابل، پروژه به انجام شد تغییر خواهد کرد.

سپس شما می توانید رتبه و نظر خود را برای فریلنسر ثبت کنید.

هر زمان هر دو طرف نظر و رتبه ثبت کردند، رتبه و نظر شما در پروفایل فریلنسر نمایش داده خواهد شد.

نظر و رتبه قابل ویرایش نمی باشد، بنابراین در ثبت نظر و رتبه خود دقت کنید.

آیا این مطلب مفید بوده است؟